Děkujeme, že nás doporučujete:

+420 739 152 960

Nad Lesním divadlem 1214/4, Praha 4

Top

Office 365 & GDPR

Office 365 & GDPR pro malé a střední firmy

V květnu 2018 nabude účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, General Data Protection Regulation). Toto nové nařízení je důležitým krokem kupředu. Nám všem totiž poskytne větší kontrolu nad našimi osobními údaji a zajistí nám právo na ochranu soukromí.
K tomu, aby byla naše data v bezpečí je potřeba, aby každý subjekt provedl potřebná opatření, které nařízení obsahuje.

Jak být GDPR v Office 365

Office 365 je platforma, která je na GDPR připravena! Stačí nastavit a splnit, co nařízení GDPR požaduje a nemusíte se května 2018 obávat. Ve spolupráci se společností Microsoft jsme pro Vás připravili balíček, který Vás ke splnění GDPR snadno dovede. Máte Office 365 nebo se chystáte si ho pořídit? Ukážeme Vám, jak v Office 365 požadavky GDPR splnit.

Balíček GDPR v Office 365 obsahuje:

Zmapování aktuálního stavu Vašeho firemního prostředí Office 365.

Report aktuálního stavu prostředí Office 365.

Na základě zjištění aktuálního stavu prostředí Office 365 Vám zároveň s reportem dodáme i výpis doporučených opatření vedoucích ke splnění GDPR.

Dvouhodinový Skype workshop, na kterém Vám vysvětlíme, co jednotlivá opatření znamenají, na co je potřeba se zaměřit a co to pro Vás znamená.

Nastavíme pro Vás dvě vybraná opatření, která Vás přiblíží ke splnění GDPR.

Sestavíme pro Vás přehledný harmonogram akcí potřebných k zabezpečení Vašeho Office 365 prostředí, rozložených do období od absolvování workshopu do května 2018.

 

CENA BALÍČKU GDPR & OFFICE 365: 6.000,- CZK

OBJEDNAT BALÍČEK GDPR & OFFICE 365
harmonogram_GDPR_1

skype_workshop_GDPR_1

opatreni_GDPR

report_GDPR_1

mapovani_GDPR_1

GDPR vstoupí v platnost za:

Hlavní principy obecného nařízení o ochraně osobních údajů

6 hlavních principů GDPR

Přehledná a zřejmá manipulace s osobními údaji. Jasný účel použití osobních údajů.

Zpracovávání osobních údajů pouze na stanovené a opodstatněné účely.

Shromažďování a ukládání osobních údajů pouze na zamýšlené účely.

Jednotlivcům umožňuje vyžadovat opravy či úplné odstranění všech osobních údajů.

Data obsahující osobní údaje smí být uložena pouze na dobu, která je nezbytná pro účel, za kterým jsou data držena.

Evidence osobních údajů musí být zabezpečena maximální možnou mírou.

VÍCE O NAŘÍZENÍ GDPR

Buďte v souladu s GDPR a nenechte se zaskočit.

UDĚLEJTE SI TEST SOULADU S GDPR A ZJISTĚTE MÍRU SOULADU VAŠÍ FIRMY S GDPR NAŘÍZENÍM. DÍKY NAŠEMU TESTU ZÍSKÁTE AKTUÁLNÍ PŘEHLED O STAVU SOULADU S GDPR A DLE VÝSLEDKŮ ZÁROVEŇ ZÍSKÁTE PŘEHLED DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ PRO VAŠI FIRMU.

Všechno zlé je k něčemu dobré

Mnoho majitelů firem vnímá nové nařízení jako zátěž a další nesmyslný náklad pro firmu. Ano, to je samozřejmě pravda. K tomu, aby firma byla v souladu s novým nařízením o ochraně osobních údajů, je potřeba provést významné změny.
Důležité však je si uvědomit, že ochrana osobních údajů je základním právem nás všech a nařízení GDPR představuje důležitý krok vpřed, pokud jde o vyjasnění a zajištění práv jednotlivců na ochranu soukromí.

PROČ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z GDPR SPLNIT?

Nařízení GDPR platí celosvětově pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů Evropské unie.

V případě nepřipravenosti na GDPR, nezavedení požadovaných opatření, hrozí subjektu vysoké pokuty.

Osoby, kterým byla způsobena škoda, ať už hmotná či nehmotná, mohou podat žaloby na správce či zpracovatele osobních údajů.

Společnosti nesprávně zacházející s osobními údaji budou navíc vystaveny ztrátě důvěry a reputačním rizikům.

V extrémních případech hrozí odnětí svobody či úplný zákaz činnosti.

A CO OPATŘENÍ FIRMĚ PŘINESOU?

Nařízení GDPR je příležitostí pro každou firmu. Z nařízení GDPR totiž plyne mnoho užitečných požadavků.

Požadované zabezpečení před narušiteli počítačových sítích Vám přinese bezpečí nejen pro soubory obsahující osobní údaje, ale i pro další důležitá data a soubory.

Požadavek na rychlé dohledání všech osobních údajů jednotlivce přinese ucelení a pořádek ve struktuře souborů a elektronických dokumentů.

Budete mít dohled i nad zařízeními Vašich zaměstnanců a maximálně tak eliminujete možnost, že by se Vám kdokoli naboural k citlivým informacím.

K čemu se zavazujeme a jak Vám s GDPR pomůžeme

Microsoft ČR

Základním kamenem naší snahy pomoci každé osobě a každé organizaci na této planetě dosáhnout vyšších cílů je důvěra. Uvědomujeme si, že zajištění souladu s nařízením GDPR je sdílenou odpovědností. Z tohoto důvodu jsme se zavázali zajistit soulad s nařízením GDPR napříč všemi našimi cloudovými službami dříve, než toto nařízení nabude 25. května 2018 účinnosti. Prostřednictvím nejkomplexnější sady nabídek pro zajištění souladu a zabezpečení od libovolného poskytovatele cloudu a rozsáhlého ekosystému partnerů jsme připraveni podpořit vaše iniciativy související s ochranou osobních údajů a zabezpečením, a to jak dnes, tak i v budoucnosti.

CloudForce

Víme, že kroky ke splnění požadavků GDPR nejsou snadné a zaberou mnoho času. CloudForce je jako jeden z mála partnerů v úzké spolupráci s českým Microsoftem a společně pracujeme na zajištění souladu prostředí Office 365 s nařízením GDPR. Jsme tu od toho, abychom Vám, subjektům/osobám/firmám, pomohli správně nastavit prostředí Office 365 a vybrali pro Vás tu správnou sadu, kterou pro zajištění souladu s GDPR společnost Microsoft nabízí. Zavázali jsme se k tomu, že Vám ukážeme tu správnou cestu, pomůžeme Vám zabezpečit důležitá data a zároveň Vám ukážeme, jak z požadavků GDPR vytěžit maximum hlavně pro Vás.