Děkujeme, že nás doporučujete:
Top

Objednávání obědů z restaurací

Objednávání obědů z restaurací
Back Office, Pro všechny firmy

Nabízíme dvě varianty této aplikace

Obě varianty aplikace slouží k zadávání objednávek obědů vašimi zaměstnanci. Prostřednictví aplikace pro objednávky obědů si tak budou vaši zaměstnanci moct objednat jídlo z denní nabídky restaurací v okolí jejich zaměstnání.

Zaměstnanci mohou v aplikaci objednat jídlo na daný den jako pro sebe, tak i pro hosta (např. pokud čekají návštěvu, nebo chtějí vzít jídlo domů). Všichni zaměstnanci mají možnost objednávky jídla na týden dopředu. Čas do kdy je možné jídlo objednávat si můžete definovat v nastavení aplikace.

Po zadání objednávek se vygeneruje objednávkový formulář všech zaměstnanců na daný den. Čas generování formuláře si můžete sami nastavit. Dle toho pak recepční nebo kdokoli, kdo má objednávky na starosti, objedná příslušná jídla v restauracích (telefonicky, emailem – záleží na dohodě s danou restaurací).

Na konci měsíce aplikace automaticky vygeneruje také Excel s přehledným vyúčtováním obědů.

1. varianta aplikace Objednávka obědů z restaurací – ruční vyplňování

V této variantě vyplňujete nabídku jednotlivých restaurací ručně do příslušného seznamu. Na základě vámi zadaných dat si pak zaměstnanci mohou volit jednotlivá jídla. Zaměstnanci v tomto případě ze seznamu volí přímo vypsané jídlo, které se mu nabízí, na základě předchozího vyplnění jídel.

V této variantě aplikace tedy např. recepční nebo kdokoli, kdo má na starosti obědy, ručně zkopíruje jídelní lístky všech restaurací na daný týden do příslušných seznamů. Poté si mohou zaměstnanci objednávat jídla.

2. varianta aplikace Objednávka obědů z restaurací – s přiloženým menu

V této variantě nahráváte do aplikace jídelní lístky jednotlivých restaurací v PDF nebo JPG. Vaši zaměstnanci při objednávání vidí jídelní lístek zpracovaný příslušnou restaurací a dle něj si volí ze seznamu vybraná jídla. Zaměstnanec ze seznamu vybírá číslo, které představuje dané jídlo z jídelního lístku.

V této variantě aplikace tedy např. recepční nebo kdokoli, kdo má na starosti obědy, nahraje jídelní lístky všech restaurací na daný týden do příslušné složky. Poté si mohou zaměstnanci objednávat jídla.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE

.

CENA TÉTO APLIKACE JE: 25.000,-Kč/bez DPH (je na vás, kterou variantu aplikace zvolíte)

Nákupem aplikace získáváte aplikaci s funkcemi tak, jak jsou popsány a ukázány v detailu produktu.

PRŮBĚH IMPLEMENTACE APLIKACE

  • Aplikace běží ve vašem prostředí Microsoft 365.
  • Společně se spojíme a domluvíme se, na který z vašich webů SharePointu aplikaci přeneseme. Poradíme vám, zda vytvořit nový nebo je vhodný některý ze stávajících.
  • Dohodneme se jaké nastavení aplikace jsou pro vás relevantní – jaké typy obsahu a funkcionalit využijete ve vašem pracovním procesu.
  • V případě, že některá část aplikace nebude zcela odpovídat vašim požadavkům, domluvíme se na jejich realizaci a doplnění aplikace.
  • Aplikaci otestujeme, v případě potřeby vyškolíme vaše uživatele.
  • Hotovo! 😉

Výše zmíněné implementační práce nejsou součástí ceny za aplikaci a jsou řešeny v rámci placených konzultací.