Děkujeme, že nás doporučujete:
Top

Proč a jak zálohovat prostředí Microsoft 365

Proč a jak zálohovat prostředí Microsoft 365

Strategie společnosti Microsoft je zaměřena na vysokou úroveň ochrany osobních údajů tak, aby plně odpovídala globálním standardům pro nakládání a přenos dat. Protože společnost Microsoft poskytuje svou službu Microsoft 365 napříč celým světem a využívají ji firmy napříč všemi odvětvími, dbá na to, aby infrastruktura pro běh cloudové služby Microsoft 365 splňovala vše, co musí jednotlivé firmy splňovat. Tedy zaměřuje se na to, aby bylo bezpečí a soulad s ochranou osobních údajů zajištěno pro všechny.

Pokud se jako firma rozhodujete kam svá data uložit, cloudové prostředí společnosti Microsoft patří mezi ty nejbezpečnější. Jaká nařízení, regulace a standardy splňujete pokud cloudové služby společnosti Microsoft využíváte a jak jsou vaše data chráněna je podrobněji rozepsáno v tomto našem dokumentu.

Svou stranu cloudového prostředí si tedy společnost Microsoft střeží a chrání, v tomto ohledu nemusí mít firmy o svá uložená data strach. Je tu, ale ještě druhá strana a to samotné firemní prostředí Microsoft 365, jeho uživatelé a koncové stanice, prostřednictvím kterých je do cloudového prostředí Microsoft 365 přistupováno.

Proč zálohovat prostředí Microsoft 365

Microsoft můj Microsoft 365 automaticky nezálohuje?

Společnost Microsoft integrovala do prostředí Microsoft 365 zálohování a obnovu některých dat:

 • Správce prostředí Microsoft 365 může obnovit smazané emaily až 30 dní po smazání z odstraněné pošty.
 • Pro všechny uživatele je možné spustit v SharePointu verzování dokumentů.
 • V úložišti SharePoint existuje dvouúrovňový koš, kdy do druhé úrovně má přístup administrátor a může z něj obnovit smazané soubory, pokud jsou smazány z koše první úrovně.
 • Každý uživatel si může obnovit OneDrive a to buď konkrétní soubory nebo vše z určitého dne.
 • Zálohy SharePointu provádí Microsoft každých 12 hodin a jsou drženy 14 dní. Tyto zálohy si můžete vyžádat, na jejich obnovení má společnost Microsoft 30 dní.

Proč tedy dělat vlastní zálohu prostředí Microsoft 365?

Veškerá důležitá data, soubory a emaily, které má každá firma v cloudovém prostředí, jsou v 95% případů těmi nejdůležitějšími pilíři podnikání. Proto by si je měla každá firma chránit. Společnost Microsoft všem uživatelům zajišťuje výše uvedenou bezpečnost a zálohuje vše výše uvedené. Tak proč by firmy měly investovat ještě do zálohování samotného prostředí?

Již výše v tomto článku zmiňuji zabezpečení prostředí Microsoft 365 ze strany uživatelů a stanic, ze kterých do online prostředí přistupují. Na to už ani Microsoft nestačí a to i přesto, že do prostředí Microsoft 365 integroval mnoho bezpečnostních prvků, které si koncoví uživatelé mohou dle potřeb nastavit a ze své strany, tak svá data zabezpečit. Zda si tato zabezpečení uživatelé a firmy nastaví a budou je dodržovat už je pouze na nich. A nyní ruku na srdce – máte bezpečnostní prvky nastavené a dodržujete je?

Nebezpečí tedy v tomto případě hrozí z uživatelské strany:

 • napadení virem, hackerem, malwarem -> více ze dozvíte v tomto našem článku;
 • smazání důležitých dat z neznalosti;
 • samovolné poškození důležitých souborů -> nemožnost jejich otevření;
 • nešťastná shoda náhod -> smazání dat, emailů, souborů;
 • ztráta, odcizení zařízení a otevřený přístup k datům;
 • účelové jednání -> naštvaný zaměstnanec, vyřizování účtů;
 • atd.

Výše zmíněné body se nestávají každý den, ale bohužel se dějí. Pokud taková nepříjemnost nastane, zkomplikuje práci, vezme čas, který potřebujete investovat jinam a přidělá starosti.

Možná si nyní říkáte, pokud už se tedy toto stane, zabezpečuje mi to Microsoft, viz vyjmenované body výše v tomto článku.

Zkuste si ale nejdříve odpovědět na tyto otázky:

 • V případě, kdy vám malware/hackeři zašifrují soubory tak, že není možné je obnovit ani díky verzování, můžete čekat 30 dní, než vám tyto soubory obnoví Microsoft?
 • Pokud dojde k napadení emailové schránky, jste si jistí, že na to přijdete dříve jak za 30 dní?
 • Co když se neoprávněná osoba dostane do prostředí Microsoft 365, kde začne škodit -> mazat skupiny, mazat soubory, důležitá data, atp. Přijdete na to do 14 dní?
 • A co takové účelové jednání, kdy bude škodit např. zaměstnanec -> kdy na to přijdete, pokud to bude postupné?

Naše společnost se aktuálně stará o více jak 90 firem, které mají Microsoft 365 a bohužel téměř každý týden řešíme ztrátu emailů, souborů a důležitých dat. Vidíme tak v praxi, co to pro firmy znamená a co se stane, když se ztratí např. jen jeden důležitý soubor.

Zálohování důležitých dat je zárukou firemní stability.

Jak mohu Microsoft 365 zálohovat?

Je mnoho možností, jak zálohovat prostředí Microsoft 365. Na trhu najdete mnoho aplikací třetích stran, které tuto službu poskytují. Je ale potřeba si dát pozor na to, které zvolíte a kde budou vaše data zálohována, jakým způsobem a hlavně jak snadné a rychlé je obnovení dat. Několik jsme jich otestovali, vyzkoušeli v praxi a nejlepší zkušenosti máme se zálohování u společnosti SkyKick.

Protože SkyKick:

 • je významným partnerem společnosti Microsoft, má velmi dobré reference;
 • umožňuje zákazníkům zálohovat data do Azure, tedy do vašeho prostředí, které je také od společnosti Microsoft;
 • ani zálohovaná data tak neopouští bezpečné cloudové prostředí a nejsou u žádné třetí strany, ale stále jsou vaše a v prostředí Microsoftu;
 • má opravdu propracované a intuitivní prostředí pro administraci zálohování;
 • máme možnost naše zákazníky pustit do administrace firemních záloh, takže si vše mohou řídit naši zákazníci samostatně;
 • obnova dat je velmi rychlá a volba toho, co chceme obnovit je snadná a propracovaná;
 • nabízí 3 různé možnosti a naši zákazníci si tak mohou pohodlně nakombinovat, co chtějí zálohovat;

Stali jsme se partnerem společnosti SkyKick a rozšířili naše služby i o zálohování prostředí Microsoft 365. Našim zákazníkům tak nabízíme i ucelené zabezpečení prostředí Microsoft 365. Díky tomu, že jsme se stali partnerem společnosti SkyKick můžeme také nabízet zajímavé ceny za zálohování emailů a cloudových úložišť Microsoft 365.

Co všechno mohu zálohovat?

Pro každé podnikání je důležité něco jiného. Pro někoho jsou nejdůležitější emaily, některé podnikání je závislé na souborech, pro některé firmy je důležité obojí. Proto máte možnost zvolit si ze tří balíčků.

Zálohování emailů – Exchange Online Cloud Backup

 • možnost zálohovat emailovou komunikaci včetně kalendářů, kontaktů a veřejných složek.
 • nabízí neomezené zálohování, rychlé vyhledávání a obnovu emailových i sdílených schránek.

Zálohování souborů, dat a webů – Onedrive pro firmy a SharePoint online Cloud Backup

 • záloha SharePointu Online – všech webů, jejich struktury a všech souborů a dat;
 • záloha OneDrivu pro firmy – všech složek a souborů;

Microsoft 365 Cloud Backup

 • záloha celého prostředí Microsoft 365
  • záloha Exchange Online – emailová komunikace včetně kalendářů, kontaktů a veřejných složek;
  • záloha SharePointe Online – celého obsahu – všech webů, jejich struktury a všech souborů a dat;
  • záloha OneDrive pro firmy – všech složek a souborů;
  • v rámci této zálohy je záloha skupin v Microsoft 365 zdarma;

Co mi zálohování přinese?

 • Záloha celého Microsoft 365 prostředí probíhá 6x za den.
 • Portál pro správu záloh je intuitivní, není třeba ho instalovat, je dostupný online.
 • Možnost obnovy celých kolekcí webů SharePointu online.
 • Chytré vyhledávání využívající výkonné indexování, které umožňuje vyhledat a obnovit i konkrétní verzi jednotlivých souborů.
 • Rychlá obnova emailů a dat uložených na OneDrive pro firmy.
 • Zálohování skupin Microsoft 365 zdarma v případě plné zálohy Microsoft 365.
 • Veškerá zálohovaná data zůstávají ve vašem cloudovém prostředí, konkrétně v Azure.
 • Odpadá nutnost mít vlastní hardware, na který se provádí záloha.

Kolik mě zálohování bude stát?

Cena zálohování se odvíjí od množství a objemu záloh. Je možné zálohovat celé prostředí Microsoft 365, ale je také možné zálohy kombinovat dle toho, co je u kterých uživatelů důležité. Celková cena bude tedy složena z počtu aktivních záloh a místa, které bude zabráno v Azure, kam se bude vše zálohovat. Cena za zálohu v Azure se u firem do 15 zaměstnanců zpravidla pohybuje kolem 100 CZK za měsíc.

Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám správně identifikovat jaká data u jakých uživatelů zálohovat, vypočítáme vám finální cenu a vše vám nastavíme.

MÁM ZÁJEM O ZÁLOHOVÁNÍ O365

 

No Comments

Post a Comment